Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 8. czerwca - nasza wspólnota świętowała uroczystość odpustową w seminaryjnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze księdza rektora, księży przełożonych i profesorów, przeora Jasnej Góry i księży gości oraz tegorocznych neoprezbiterów, którzy po Eucharystii otrzymali z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka dyplomy magisterskie. W imieniu wspólnoty seminaryjnej 13 nowych kapłanów naszej archidiecezji pożegnał dk. Łukasz Rotengruber - dziekan alumnów, a podziękowania w imieniu neoprezbiterów złożył ks. Michał Krawczyk - duktor rocznika.

Arcybiskup Stanisław Nowak i kapłani koncelebrujący
uroczystą Mszę św. odpustową.

Przedstawiciele kapituł i księża goście.
odpust seminaryjny 2007 - msza sw-kazanie.jpg
Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski
Stanisław Nowak.

Schola seminaryjna odśpiewała uroczyste „Gaude Mater”.

Powitanie gości przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.

Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej.

Dyplomy magisterskie neoprezbiterom wręczył arcybiskup Stanisław Nowak.

Słowo pożegnania do neoprezbiterów wygłosił dziekan alumnów
dk. Łukasz Rotengruber.

Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej w imieniu neoprezbiterów złożył
duktor roku – ks. Michał Krawczyk.

Słowo końcowe arcybiskupa Stanisława Nowaka.