Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 9 października w gmachu Seminarium. Rozpoczęła się ona mszą św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak, a koncelebrowali ją księża goście, profesorowie i przełożeni.
W homilii ks. Arcybiskup wskazał na postać bł. Wincentego Kadłubka, patrona dnia, który bardzo ukochał naukę, wiedzę, co powinno był przykładem dla wszystkich studiujących. Kaznodzieja porównał jego osobę z Marią z Betanii: „zanurzył się w kontemplacji, usiadł u nóg Jezusowych i tych nie opuścił”. Przyszli kapłani zanurzają się w słowo Boże podczas swoich studiów seminaryjnych, ale najważniejsze jest zasłuchanie się w Boga podczas modlitwy. Tylko wtedy słowo Boże wyda owoc świętości i miłości. Kaznodzieja zwrócił uwagę na scholastyczną zasadę: credo ut intelligam – wierzę i dlatego dociekam rozumuję. Do seminarium przychodzą ludzie wierzący, ale muszą poszerzać swoją wiarę, muszą dokonać jej syntezy. Na zakończenie ks. Arcybiskup prosił wszystkich alumnów: „Weźcie Seminarium na serio, a wyjdziecie z Seminarium z Chrystusem”.
Kolejna część uroczystości zgromadziła wszystkich na auli Jana Pawła II. Rektor ks. dr Włodzimierz Kowalik wygłosił przemówienie inauguracyjne. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście.
Punktem kulminacyjnym była immatrykulacja dziewiętnastu alumnów roku pierwszego, na zakończenie której Ks. Arcybiskup wręczył każdemu indeks. Wykład inauguracyjny „Kościół jako nowy Lud Boży w Dziele św. Łukasza” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk. Na zakończenie głos zabrał Ks. Arcybiskup Metropolita, który podsumował wszystkie ciepłe słowa wypowiedziane pod adresem Seminarium i zawierzył wszystkich Matce Bożej.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. abpa Stanisława Nowaka.

Występ chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Przemówienie Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony.
imartykulacja (28).jpg
Zgromadzeni goście na auli Jana Pawła II.
imartykulacja (30).jpg
Przemówienie Dziekana Alumnów - dk. Łukasza Rotengrubera.

Uroczysta immartykulacja alumnów roku I.

Wręczenie indeksów przez ks. abpa. Stanisława Nowaka.

Słowo Ks. abpa. Stanisława Nowaka.

Pamiątkowe zdjęcie alumnów roku I z Ks. abpem. Stanisławem Nowakiem i Ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem.