Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 14 października 2007 r. miała miejsce w częstochowskiej archikatedrze uroczysta Msza św. z okazji dnia papieskiego. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Marian Mikołajczyk–wikariusz generalny kurii metropolitalnej. Homilię wygłosił ks. prał. Marian Duda – rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Wskazał w niej m.in. na wielką rolę godności człowieka, którą w czasie swojego pontyfikatu tak silnie akcentował papież Jan Paweł II. W uroczystościach dnia papieskiego uczestniczyła cała społeczność Wyższego Seminarium.


Uczestnicy Sympozjum Papieskiego zebrani na Auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelekcja ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego

Zaproszeni goście na auli Jana Pawła II