Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 14 października 2007 r. miała miejsce w częstochowskiej archikatedrze uroczysta Msza św. z okazji dnia papieskiego. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Marian Mikołajczyk–wikariusz generalny kurii metropolitalnej. Homilię wygłosił ks. prał. Marian Duda – rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Wskazał w niej m.in. na wielką rolę godności człowieka, którą w czasie swojego pontyfikatu tak silnie akcentował papież Jan Paweł II. W uroczystościach dnia papieskiego uczestniczyła cała społeczność Wyższego Seminarium.


Uczestnicy Sympozjum Papieskiego zebrani na Auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelekcja ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego

Zaproszeni goście na auli Jana Pawła II