Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 16 października 2007 r. w Częstochowie odbyła się dziękczynna procesja różańcowa za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Piątą już procesję Alejami Najświętszej Maryi Panny poprowadził biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej bp Jan Wątroba. Rozważania do poszczególnych tajemnic różańca ubogaciły pantomimy, przygotowane przez młodzież z parafii św. Maksymiliana w Częstochowie. W tym roku przedstawiające tajemnice światła. Uroczystą procesję różańcową zakończyła Eucharystia sprawowana w jasnogórskiej bazylice, podczas której, nowi Rycerze Niepokalanej złożyli swe ślubowanie.

Rozpoczęcie procesji przez ks. bpa. Jana Wątrobę.

Obraz NMP Częstochowskiej niesiony przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Pantonima przygotowana do rozważań różańcowych przez młodzież
z parafii Św. Maksymiliana w Częstochowie.


Uroczysta Msza Św. koncelebrowana w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem
Ks. bpa. Jana Wątroby.