Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 16 października 2007 r. w Częstochowie odbyła się dziękczynna procesja różańcowa za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Piątą już procesję Alejami Najświętszej Maryi Panny poprowadził biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej bp Jan Wątroba. Rozważania do poszczególnych tajemnic różańca ubogaciły pantomimy, przygotowane przez młodzież z parafii św. Maksymiliana w Częstochowie. W tym roku przedstawiające tajemnice światła. Uroczystą procesję różańcową zakończyła Eucharystia sprawowana w jasnogórskiej bazylice, podczas której, nowi Rycerze Niepokalanej złożyli swe ślubowanie.

Rozpoczęcie procesji przez ks. bpa. Jana Wątrobę.

Obraz NMP Częstochowskiej niesiony przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Pantonima przygotowana do rozważań różańcowych przez młodzież
z parafii Św. Maksymiliana w Częstochowie.


Uroczysta Msza Św. koncelebrowana w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem
Ks. bpa. Jana Wątroby.