Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Szczęśliwie dobiegły końca nasze tegoroczne wakacje. W sobotę, 22. września, na nowo zapełniły się korytarze, kaplice i pokoje naszego seminaryjnego domu u stóp Jasnej Góry. Klerycy wrócili z wakacyjnego odpoczynku, by rozpocząć nowy rok akademicki, a zarazem nowy rok formacji do służby Bogu i ludziom jako kapłani Chrystusa.Tydzień wcześniej w bramy seminarium wkroczyli bracia z pierwszego roku. W niedzielny wieczór, 23. września, wspólnie rozpoczęliśmy rekolekcje inauguracyjne, przez które przygotowywaliśmy się do wkroczenia w kolejny etap formacji seminaryjnej. Pięciodniowe skupienie poprowadził dla nas ksiądz Wacław Grądalski - prezbiter diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, przewodniczący Fundacji im bp. Czesława Domina i opiekun domów Wspólnoty „Cenacolo" w Polsce. Ksiądz Wacław w swoich konferencjach, homiliach i rozważaniach przybliżał nam nie tylko doświadczenie pracy z narkomanami i uzależnionymi, lecz przede wszystkim dawał świadectwo swego życia - jego radosnych i trudnych chwil. Nasze zamyślenia koncentrowały się wokół prawdziwej i jedynej Miłości, która wyprzedza wszystkie pozostałe działania, relacje i aspekty szczególnego przecież kapłańskiego życia. Przez codzienną Eucharystie, Liturgie Godzin, nabożeństwa i adorację zaglądaliśmy w głąb siebie i umacnialiśmy się świadectwem i braterską radą ks. Wacława. Ważnym momentem rekolekcji było także spotkanie z podopiecznymi naszego rekolekcjonisty - mieszkańcami domu „Cenacolo" w Jastrzębiu Zdrój. Czterech młodych ludzi dzieliło się z nami historią swego życia i drogą do wyzwolenia się z nałogu, podkreślając szczególnie moment spotkania z Bogiem, oraz nawrócenia. Ubogaceni niewątpliwie rekolekcyjnymi przeżyciami, rozpoczynamy z Bożą pomocą nowy rok akademicki, by jeszcze bardziej upodobnić się do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Arcykapłana, który patronuje naszemu seminarium.

Konferencja duchowa ks. rekolekcjonisty Wacława Grądalskiego.

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami  "Wspólnoty Cenacolo" goszczącymi w seminarium.