Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 21 maja, w piątą rocznicę erygowania parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła w Osinach, miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii Patrona przywiezionych z Włoch. Pochodzą one z Ortony - miasta, które ma przywilej przechowywania relikwii św. Tomasza. Do Osin przywiózł je metropolita Ortony - Lanciano abp Carlo Ghidelli w towarzystwie władz samorządowych na czele z Prezydentem Miasta Ortona. Uroczystości rozpoczęła procesja z relikwiami świętego, prowadzona do trzech stacji na terenie parafii. Bezpośrednio po niej odbyła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez Jego Ekscelencję abpa Stanisława Nowaka, który wygłosił Słowo Boże. W uroczystej koncelebrze wzięli również udział profesorowie i wychowawcy Wyższego Seminarium, przybyli księża, w tym także proboszczowie parafii mających za patrona św. Tomasza Apostoła. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali i poprowadzili alumni Wyższego Seminarium Duchownego. Msza Święta sprawowana na ołtarzu polowym umiejscowionym za kościołem parafialnym zgromadziła liczną rzesze parafian i gości.

Abp Carlo Ghidelli w towarzystwie bp Jana Wątroby w procesji
zmierzającej na powitanie relikwii św. Tomasza.

Abp Stanisław Nowak, abp Carlo Ghidelli, bp Jan Wątroba oraz dostojnicy kościelni
i państwowi goszczący na uroczystości.
 
Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej
w procesji z relikwiami św. Tomasza.
 
Procesja z relikwiarzem niesionym przez diakonów zmierzająca na plac kościelny.
 
Relikwiarz z fragmentem kości św. Tomasza Apostoła.

Obraz św. Tomasza na ołtarzu polowym.
 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka.
 
Ołtarz polowy na placu kościelnym.
 
Eucharystię uświetnił śpiewem chór seminaryjny.
 
Błogosławieństwo relikwiami św. Tomasza.
 
Wprowadzenie relikwii do kościoła parafialnego.
 
Księża arcybiskupi oddają cześć drogocennym relikwiom.
 
Ucałowanie relikwii przez alumnów.