Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
26 czerwca był wyjątkowym dniem dla naszej wspólnoty seminaryjnej. Ojciec Święty Benedykt XVI przybył na Jasną Górę, aby modlić się przed wizerunkiem Czarnej Madonny i spotkać z przedstawicielami zakonów, instytutów świeckich, członkami ruchów i stowarzyszeń świeckich oraz seminarzystami, wśród których znaleźliśmy się i my.
Mieliśmy przywilej towarzyszenia Ojcu Świętemu w chwili osobistej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym sprawowanym na Szczycie Jasnogórskim. Głęboko utkwiły w nas słowa Ojca Świętego, w których wskazywał na Maryję jako wzór miłości do Jezusa: „Jak Ona w swej odpowiedzialnej, matczynej miłości do Jezusa zachowywała pełną zachwytu miłość dziewiczą, tak i wy, gdy przyklękacie w liturgicznym momencie przeistoczenia, zachowajcie zdolność do zachwytu i adoracji” oraz mówił: „Bądźcie uważni i wrażliwi na te ślady świętości, które Bóg wam ukaże wśród wiernych (…) Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów!”. Było to ogromnie budujące spotkanie.

Klerycy naszego seminarium oczekujący na spotkanie z Benedyktem XVI w kaplicy Cudownego Obrazu.

Arcybiskup Stanisław wprowadza Ojca Świętego do kaplicy.


Gorące powitanie Benedykta XVI przez kleryków i przedstawicieli wspólnot zakonnych.

Seminarzyści na Bastionie Św. Trójcy podczas Nabożeństwa Majowego.

Wierni zgromadzeni przed Szczytem Jasnogórskim.


Na zakończenie Ojciec Święty udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.