Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
26 czerwca był wyjątkowym dniem dla naszej wspólnoty seminaryjnej. Ojciec Święty Benedykt XVI przybył na Jasną Górę, aby modlić się przed wizerunkiem Czarnej Madonny i spotkać z przedstawicielami zakonów, instytutów świeckich, członkami ruchów i stowarzyszeń świeckich oraz seminarzystami, wśród których znaleźliśmy się i my.
Mieliśmy przywilej towarzyszenia Ojcu Świętemu w chwili osobistej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym sprawowanym na Szczycie Jasnogórskim. Głęboko utkwiły w nas słowa Ojca Świętego, w których wskazywał na Maryję jako wzór miłości do Jezusa: „Jak Ona w swej odpowiedzialnej, matczynej miłości do Jezusa zachowywała pełną zachwytu miłość dziewiczą, tak i wy, gdy przyklękacie w liturgicznym momencie przeistoczenia, zachowajcie zdolność do zachwytu i adoracji” oraz mówił: „Bądźcie uważni i wrażliwi na te ślady świętości, które Bóg wam ukaże wśród wiernych (…) Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów!”. Było to ogromnie budujące spotkanie.

Klerycy naszego seminarium oczekujący na spotkanie z Benedyktem XVI w kaplicy Cudownego Obrazu.

Arcybiskup Stanisław wprowadza Ojca Świętego do kaplicy.


Gorące powitanie Benedykta XVI przez kleryków i przedstawicieli wspólnot zakonnych.

Seminarzyści na Bastionie Św. Trójcy podczas Nabożeństwa Majowego.

Wierni zgromadzeni przed Szczytem Jasnogórskim.


Na zakończenie Ojciec Święty udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.