Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 3 czerwca 2006 roku, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w bazylice archikatedralnej Świetej Rodziny w Częstochowie, podczas uroczystej Mszy świętej, dwunastu diakonów otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka. Przez sakrament Święceń Kapłańskich stali się szafarzami Eucharystii i sakramentów świętych. Uwieńczony został także sześcioletni okres formacji duchowej i intelektualnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 26 czerwca w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka , neoprezbiterzy zostaną rozesłani do pracy duszpasterskiej w parafiach. Z dniem 3 czerwca 2006 roku Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego liczy 686 księży diecezjalnych.

Wyznanie wiary diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu
w czasie uroczystej liturgii w kościele seminaryjnym.


Diakoni oczekujący na przybycie arcybiskupa w drzwiach archikatedry.

Rozpoczęcie obrzędu świeceń kapłańskich.

Diakoni leżący na posadzce prezbiterium
w czasie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych.

Modlitwa konsekracyjna arcybiskupa.


Na zakończenie obrzędu nowi prezbiterzy przywdziali ornaty - strój kapłański.

Neoprezbiterzy koncelebrują z arcybiskupem swoją pierwszą Mszę świętą.

Podziękowania w imieniu neoprezbiterów wygłosił duktor roku.


Pamiątkowe zdjęcie neoprezbiterów z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem i moderatorami seminarium.