Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wtorek, 6 czerwca 2006 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie miała miejsce uroczysta Msza Święta prymicyjna nowowyświęconych kapłanów naszej archidiecezji dla wspólnoty seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Włodzimierz Kowalik, w koncelebrze księży przełożonych, ojców duchownych i profesorów oraz neoprezbiterów. Homilię wygłosił ojciec duchowny noeprezbiterów ks. Adam Hrabia. W uroczystości wzięli udział alumni oraz pracownicy świeccy seminarium. Na zakończenie Eucharystii noeprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim uczestnikom uroczystości: kapłanom, alumnom oraz pozostałym wiernym.

Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów 2006.
 
Podziękowania vice-duktora roku dla wspólnoty seminaryjnej.

  Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego
księżom przełożonym i profesorom.

  Błogosławieństwo prymicyjne dla alumnów.