Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kościele katolickim jest czasem gdy są szczególnie wspominane Ostatnia Wieczerza i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy, w tym roku na 15 czerwca. Także w Częstochowie odbyły się tradycyjne obchody tej uroczystości. Nasze uwielbienie dla misterium obecności Boga rozpoczęła Eucharystia sprawowana na Szczycie Jasnogórskim, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Po Msza św. zgromadzeni wierni wyruszyli Alejami Najświętszej Maryi Panny w stronę Bazyliki Archikatedralnej w tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem. Po drodze procesja zatrzymywała się przy trzech ołtarzach, gdzie odczytywano Ewangelię i odmawiano modlitwy błagalne, a ksiądz arcybiskup wygłaszał krótką homilię. Ostatni – czwarty ołtarz znajdował się na placu archikatedralnym. Stamtąd to arcypasterz udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i zakończył procesję. W czasie tej uroczystości nie mogło zabraknąć wspólnoty seminaryjnej, która wraz z mieszkańcami Częstochowy oddawała cześć Bogu w Eucharystii i procesji uwielbienia.
 

Uroczystej Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył
arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.
Neoprezbitrzy koncelebrujący Eucharystię.
Msza św. na Szczycie Jasnogórskim.

 

 
Przełożeni i Profesorowie w procesji eucharystycznej.
Procesja zmierzająca w kierunku bazyliki archikatedralnej.
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka przy pierwszym ołtarzu.
Jezus Eucharystyczny na ulicach Częstochowy.
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem przy drugim ołtarzu.
Alumni w procesji.
Diakoni Kościoła częstochowskiego.
Śpiew Ewangelii przy trzecim ołtarzu.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przy ostatnim ołtarzu
przed bazyliką archikatedralną.