Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
 
Dnia 16 czerwca, tradycyjnie w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nasza wspólnota świętowała uroczystość odpustową w seminaryjnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak w koncelebrze Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Profesorów, Ojca Generała Zakonu Paulinów, Przeora Jasnej Góry i Księży Gości. W koncelebrze uczestniczyli także tegoroczni Neoprezbiterzy, którzy po Eucharystii otrzymali z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka dyplomy magisterskie. W imieniu kleryków 12 nowych kapłanów naszej archidiecezji pożegnał dk. Łukasz Dyktyński – dziekan alumnów, a podziękowania w imieniu Neoprezbiterów złożył ks. Tomasz Krupa – duktor rocznika.
Ingres arcybiskupa Stanisława Nowaka i kapłanów koncelebrujących
uroczystą Mszę św. odpustową.
Kapituły kolegiackie i księża goście.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski
Stanisław Nowak.
Schola seminaryjna odśpiewała uroczyste „Gaude Mater”.
Powitanie gości przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.
Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej.
Dyplomy magisterskie neoprezbiterom wręczył arcybiskup dr Stanisław Nowak.
Słowo pożegnania do neoprezbiterów wygłosił dziekan alumnów
dk. Łukasz Dyktyński.
Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej w imieniu neoprezbiterów złożył
duktor roku – ks. Tomasz Krupa.
Słowo końcowe arcybiskupa Stanisława Nowaka..