Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
 
Dnia 16 czerwca, tradycyjnie w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nasza wspólnota świętowała uroczystość odpustową w seminaryjnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak w koncelebrze Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Profesorów, Ojca Generała Zakonu Paulinów, Przeora Jasnej Góry i Księży Gości. W koncelebrze uczestniczyli także tegoroczni Neoprezbiterzy, którzy po Eucharystii otrzymali z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka dyplomy magisterskie. W imieniu kleryków 12 nowych kapłanów naszej archidiecezji pożegnał dk. Łukasz Dyktyński – dziekan alumnów, a podziękowania w imieniu Neoprezbiterów złożył ks. Tomasz Krupa – duktor rocznika.
Ingres arcybiskupa Stanisława Nowaka i kapłanów koncelebrujących
uroczystą Mszę św. odpustową.
Kapituły kolegiackie i księża goście.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski
Stanisław Nowak.
Schola seminaryjna odśpiewała uroczyste „Gaude Mater”.
Powitanie gości przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.
Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej.
Dyplomy magisterskie neoprezbiterom wręczył arcybiskup dr Stanisław Nowak.
Słowo pożegnania do neoprezbiterów wygłosił dziekan alumnów
dk. Łukasz Dyktyński.
Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej w imieniu neoprezbiterów złożył
duktor roku – ks. Tomasz Krupa.
Słowo końcowe arcybiskupa Stanisława Nowaka..