Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
 
Dnia 16 czerwca, tradycyjnie w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nasza wspólnota świętowała uroczystość odpustową w seminaryjnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak w koncelebrze Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Profesorów, Ojca Generała Zakonu Paulinów, Przeora Jasnej Góry i Księży Gości. W koncelebrze uczestniczyli także tegoroczni Neoprezbiterzy, którzy po Eucharystii otrzymali z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka dyplomy magisterskie. W imieniu kleryków 12 nowych kapłanów naszej archidiecezji pożegnał dk. Łukasz Dyktyński – dziekan alumnów, a podziękowania w imieniu Neoprezbiterów złożył ks. Tomasz Krupa – duktor rocznika.
Ingres arcybiskupa Stanisława Nowaka i kapłanów koncelebrujących
uroczystą Mszę św. odpustową.
Kapituły kolegiackie i księża goście.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski
Stanisław Nowak.
Schola seminaryjna odśpiewała uroczyste „Gaude Mater”.
Powitanie gości przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.
Goście zgromadzeni w auli seminaryjnej.
Dyplomy magisterskie neoprezbiterom wręczył arcybiskup dr Stanisław Nowak.
Słowo pożegnania do neoprezbiterów wygłosił dziekan alumnów
dk. Łukasz Dyktyński.
Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej w imieniu neoprezbiterów złożył
duktor roku – ks. Tomasz Krupa.
Słowo końcowe arcybiskupa Stanisława Nowaka..