Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 23 czerwca 2006 roku, w Bazylice archikatedralnej w Częstochowie,obchodzono Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Uroczystościom przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ks. Włodzimierz Kowalik. Udział w nich wzięli także księża przełożeni, ojcowie duchowni, księża profesorowie oraz alumni WSD Archidiecezji Częstochowskiej. Po Eucharystii, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiono Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a po nim miała miejsce procesja eucharystyczna do czterech stacji. na zakończenie odmówiono modlitwę o uświęcenie kapłanów.