Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 23 czerwca 2006 roku, w Bazylice archikatedralnej w Częstochowie,obchodzono Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Uroczystościom przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ks. Włodzimierz Kowalik. Udział w nich wzięli także księża przełożeni, ojcowie duchowni, księża profesorowie oraz alumni WSD Archidiecezji Częstochowskiej. Po Eucharystii, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiono Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a po nim miała miejsce procesja eucharystyczna do czterech stacji. na zakończenie odmówiono modlitwę o uświęcenie kapłanów.