Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Zakończenie roku akademickiego jest doskonałą okazją by podziękować wszystkim osobom przyczyniającym się do powstawania niniejszego serwisu informacyjnego. Nasz internetowy serwis pozwala nie tylko zaznajomić się z podstawowymi informacjami o strukturze Seminarium, ale umożliwia również zapoznawanie się na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w naszym życiu, a nawet przeczytanie gazetki tworzonej przez kleryków. Umożliwienie tych operacji na naszych stronach wiąże się z podjętym trudem wielu osób. Dlatego właśnie dziś tym wszystkim osobom należy serdecznie podziękować.

W skład zespołu redakcyjnego Internetowego Serwisu Informacyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wchodzą:

- Kleryk Mariusz Bakalarz
współautor działu „Aktualności”
korekta działu „Aktualności”


- Kleryk Michał Biedak
współautor działu „Aktualności"
autor publikowanych zdjęć
oprawa graficzna serwisu


- Kleryk Adam Dzieszkowski
współautor działu „Aktualności"
publikacja gazetki seminaryjnej „Nasze Życie”


- Kleryk Szymon Klimczak
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Damian Kwiatkowski
współautor działu „Aktualności"
administrator serwisu


- Kleryk Piotr Molenda
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Adam Polak
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Wojciech Torchalski
współautor działu „Aktualności"


Szczególne podziękowania zespół redakcyjny serwisu pragnie złożyć
redakcji tygodnika „NIEDZIELA” za możliwość publikacji serwisu.

Wszystkim zaangażowanym w budowę i aktualizację serwisu serdecznie dziękuje!

Damian Kwiatkowski