Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Zakończenie roku akademickiego jest doskonałą okazją by podziękować wszystkim osobom przyczyniającym się do powstawania niniejszego serwisu informacyjnego. Nasz internetowy serwis pozwala nie tylko zaznajomić się z podstawowymi informacjami o strukturze Seminarium, ale umożliwia również zapoznawanie się na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w naszym życiu, a nawet przeczytanie gazetki tworzonej przez kleryków. Umożliwienie tych operacji na naszych stronach wiąże się z podjętym trudem wielu osób. Dlatego właśnie dziś tym wszystkim osobom należy serdecznie podziękować.

W skład zespołu redakcyjnego Internetowego Serwisu Informacyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wchodzą:

- Kleryk Mariusz Bakalarz
współautor działu „Aktualności”
korekta działu „Aktualności”


- Kleryk Michał Biedak
współautor działu „Aktualności"
autor publikowanych zdjęć
oprawa graficzna serwisu


- Kleryk Adam Dzieszkowski
współautor działu „Aktualności"
publikacja gazetki seminaryjnej „Nasze Życie”


- Kleryk Szymon Klimczak
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Damian Kwiatkowski
współautor działu „Aktualności"
administrator serwisu


- Kleryk Piotr Molenda
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Adam Polak
współautor działu „Aktualności"

- Kleryk Wojciech Torchalski
współautor działu „Aktualności"


Szczególne podziękowania zespół redakcyjny serwisu pragnie złożyć
redakcji tygodnika „NIEDZIELA” za możliwość publikacji serwisu.

Wszystkim zaangażowanym w budowę i aktualizację serwisu serdecznie dziękuje!

Damian Kwiatkowski