Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie w dniach 5-6 sierpnia, wspólnota seminaryjna gromadzi się na swoim wakacyjnym Dniu Skupiania. Alumni przerywają swój wypoczynek, aby na chwilę się zatrzymać w refleksji nad sobą i swoim życiem. Konferencje wygłosili ojcowie duchowni naszego Seminarium – o. Bernard Kozłowski i o. Remigiusz Lota. Wśród ciszy i oderwania na chwilę od zgiełku świata kontemplowaliśmy tajemnice Miłości Bożej i pragnienia obecności Boga w naszym życiu. Drugi dzień wakacyjnego skupienia- święto Przemienienia Pańskiego – przebiegał w duchu uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego w Ofierze Mszy. Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Nieszporach kończących Dzień Skupienia, alumni powrócili do swych wspólnot parafialnych lub udali się do miejsc, gdzie służą swą pomocą duszpasterską i ewangelizacyjną.