Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie w dniach 5-6 sierpnia, wspólnota seminaryjna gromadzi się na swoim wakacyjnym Dniu Skupiania. Alumni przerywają swój wypoczynek, aby na chwilę się zatrzymać w refleksji nad sobą i swoim życiem. Konferencje wygłosili ojcowie duchowni naszego Seminarium – o. Bernard Kozłowski i o. Remigiusz Lota. Wśród ciszy i oderwania na chwilę od zgiełku świata kontemplowaliśmy tajemnice Miłości Bożej i pragnienia obecności Boga w naszym życiu. Drugi dzień wakacyjnego skupienia- święto Przemienienia Pańskiego – przebiegał w duchu uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego w Ofierze Mszy. Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Nieszporach kończących Dzień Skupienia, alumni powrócili do swych wspólnot parafialnych lub udali się do miejsc, gdzie służą swą pomocą duszpasterską i ewangelizacyjną.