Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie w dniach 5-6 sierpnia, wspólnota seminaryjna gromadzi się na swoim wakacyjnym Dniu Skupiania. Alumni przerywają swój wypoczynek, aby na chwilę się zatrzymać w refleksji nad sobą i swoim życiem. Konferencje wygłosili ojcowie duchowni naszego Seminarium – o. Bernard Kozłowski i o. Remigiusz Lota. Wśród ciszy i oderwania na chwilę od zgiełku świata kontemplowaliśmy tajemnice Miłości Bożej i pragnienia obecności Boga w naszym życiu. Drugi dzień wakacyjnego skupienia- święto Przemienienia Pańskiego – przebiegał w duchu uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego w Ofierze Mszy. Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Nieszporach kończących Dzień Skupienia, alumni powrócili do swych wspólnot parafialnych lub udali się do miejsc, gdzie służą swą pomocą duszpasterską i ewangelizacyjną.