Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach od 17 do 22 sierpnia w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej spotkały się siostry należące do Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki - salezjanki. Młode zakonnice - juniorystki, przyjechały do Częstochowy z całej Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Tematem kongresu były słowa "Chrystus sercem świata". Osiemdziesiąt sióstr modliło się na Jasnej Górze, uczestnicząc m.in. we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. Podczas konferencji, pracy w grupach siostry rozważały i pogłębiały znaczenie swego powołania. Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki założył ks. Jan Bosko. Prowadzi ono oratoria, centra młodzieżowe, szkoły podstawowe, średnie, wyższe, katechizację oraz różne formy pracy przy parafiach. W 89 krajach świata pracuje 15 tysięcy sióstr z tego zgromadzenia, wywodzących się z różnych krajów Europy.