Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach od 17 do 22 sierpnia w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej spotkały się siostry należące do Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki - salezjanki. Młode zakonnice - juniorystki, przyjechały do Częstochowy z całej Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Tematem kongresu były słowa "Chrystus sercem świata". Osiemdziesiąt sióstr modliło się na Jasnej Górze, uczestnicząc m.in. we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. Podczas konferencji, pracy w grupach siostry rozważały i pogłębiały znaczenie swego powołania. Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki założył ks. Jan Bosko. Prowadzi ono oratoria, centra młodzieżowe, szkoły podstawowe, średnie, wyższe, katechizację oraz różne formy pracy przy parafiach. W 89 krajach świata pracuje 15 tysięcy sióstr z tego zgromadzenia, wywodzących się z różnych krajów Europy.