Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach od 17 do 22 sierpnia w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej spotkały się siostry należące do Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki - salezjanki. Młode zakonnice - juniorystki, przyjechały do Częstochowy z całej Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Tematem kongresu były słowa "Chrystus sercem świata". Osiemdziesiąt sióstr modliło się na Jasnej Górze, uczestnicząc m.in. we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. Podczas konferencji, pracy w grupach siostry rozważały i pogłębiały znaczenie swego powołania. Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki założył ks. Jan Bosko. Prowadzi ono oratoria, centra młodzieżowe, szkoły podstawowe, średnie, wyższe, katechizację oraz różne formy pracy przy parafiach. W 89 krajach świata pracuje 15 tysięcy sióstr z tego zgromadzenia, wywodzących się z różnych krajów Europy.