Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W wigilię Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - patronalnego święta Metropolii Częstochowskiej, miała miejsce uroczysta procesja maryjna, rozpoczęta Nieszporami Maryjnymi w bazylice archikatedralnej, krórym przewodnczył metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak. Po Nieszporach wraz z biskupem Janem Wątrobą poprowadził procesję alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasnogórski Szczyt, gdzie odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza. Homilię wygłosił bp Zygmunt Zimowski z Radomia. Po Eucharystii Apelowi Jasnogórskiemu przewodniczył arcybiskup Stanisław Nowak. W Uroczystości brali udział również kapłani, siostry i bracia zakonni, a także liczne ruchy wiernych świeckich m.in. Bractwo Świętego Krzyża z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, Bractwo Świętego Józefa z parafii p.w. Świętego Józefa w Częstochowie oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z parafii p.w. Świętej Rodziny w Praszce, a także profesorowie i przełożeni, wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, na czele z ks. Rektorem Włodzimierzem Kowalikiem.

  Rozpoczęcie procesji pod archikaterdą.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

  Kapłani archidiecezji częstochowskiej.
 
Wierni podążający za obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza.
 
Alumni WSD w Częstochowie zgromadzeni na Jasnogórskim Szczycie.