Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W wigilię Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - patronalnego święta Metropolii Częstochowskiej, miała miejsce uroczysta procesja maryjna, rozpoczęta Nieszporami Maryjnymi w bazylice archikatedralnej, krórym przewodnczył metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak. Po Nieszporach wraz z biskupem Janem Wątrobą poprowadził procesję alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasnogórski Szczyt, gdzie odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza. Homilię wygłosił bp Zygmunt Zimowski z Radomia. Po Eucharystii Apelowi Jasnogórskiemu przewodniczył arcybiskup Stanisław Nowak. W Uroczystości brali udział również kapłani, siostry i bracia zakonni, a także liczne ruchy wiernych świeckich m.in. Bractwo Świętego Krzyża z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, Bractwo Świętego Józefa z parafii p.w. Świętego Józefa w Częstochowie oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z parafii p.w. Świętej Rodziny w Praszce, a także profesorowie i przełożeni, wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, na czele z ks. Rektorem Włodzimierzem Kowalikiem.

  Rozpoczęcie procesji pod archikaterdą.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

  Kapłani archidiecezji częstochowskiej.
 
Wierni podążający za obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza.
 
Alumni WSD w Częstochowie zgromadzeni na Jasnogórskim Szczycie.