Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Szczególną uroczystość przezywała nasza wspólnota seminaryjna w dniu 28 sierpnia. Tego to dnia, 50. rocznice ślubów zakonnych świętowała s. M. Celina od Pięciu Ran Pana Jezusa, ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – Sióstr Honoratek. Od ponad 40 lat s. Celina posługuje w częstochowskim Seminarium, pełniac w cichości i pokorze swoją ciężką posługę w kuchni. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze biskupa Jana Wątroby, księdza rektora Włodzimierza Kowalika oraz byłych i obecnych przełożonych i profesorów naszego Seminarium. W Eucharystii uczestniczyły rówież siostry Honoratki i pracownicy świeccy Seminarium.
Siostra Celina w dniu swojego jubileuszu.
Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.
Podziękowania dziekana alumnów diakona Łukasza Dyktyńskiego.
Życzenia dla jubilatki złożył ks. rektor Włodzimierz Kowalik.
Słowa podziękowania s.Celiny dla wszystkich zgromadzonych w seminaryjnym kościele.