Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Szczególną uroczystość przezywała nasza wspólnota seminaryjna w dniu 28 sierpnia. Tego to dnia, 50. rocznice ślubów zakonnych świętowała s. M. Celina od Pięciu Ran Pana Jezusa, ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – Sióstr Honoratek. Od ponad 40 lat s. Celina posługuje w częstochowskim Seminarium, pełniac w cichości i pokorze swoją ciężką posługę w kuchni. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze biskupa Jana Wątroby, księdza rektora Włodzimierza Kowalika oraz byłych i obecnych przełożonych i profesorów naszego Seminarium. W Eucharystii uczestniczyły rówież siostry Honoratki i pracownicy świeccy Seminarium.
Siostra Celina w dniu swojego jubileuszu.
Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.
Podziękowania dziekana alumnów diakona Łukasza Dyktyńskiego.
Życzenia dla jubilatki złożył ks. rektor Włodzimierz Kowalik.
Słowa podziękowania s.Celiny dla wszystkich zgromadzonych w seminaryjnym kościele.