Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
"Cóż masz czego byś nie otrzymał ?"(1 Kor 4,7) - w tym roku pod tym hasłem przeżywano w Częstochowie V Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wśród imprez współorganizowanych przez wszystkie instytucje kultury w Częstochowie miały miejsce: koncerty, spektakle, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. W środę 24 października w kościele seminaryjnym odbył się koncert symfoniczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J Żebrowskiego w Częstochowie.

Koncert symfoniczny Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.