Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dwudziestego siódmego października b.r. miała miejsce XXVII Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Z Archikatedry na Jasną Górę wraz z metropolitą częstochowskim abpem Stanisławem Nowakiem, bpem pomocniczym Antonim Długoszem  pielgrzymowali prezbiterzy i diakoni. W czasie Mszy Świętej w bazylice jasnogórskiej  podczas homilii ks. abp powiedział m.in.: 

„Takie okazje jak konferencje, rekolekcje, kapłańskie dni skupienia, zwłaszcza taka pielgrzymka, dają możliwość, żeby tak stanąć przed Bogiem, On i ja, mój Bóg i moja biedna, ludzka ograniczona odpowiedź na Jego nieskończoną miłość. Przybywamy tutaj, żeby odprawić Najświętszą Eucharystię, która jest tą najwyższą akcją zbawczą (…) Chcemy się w czasie tej Mszy św. oddać, a potem jeszcze zawierzyć Matce Bożej”.

„Troska o to, żeby się najpiękniej oddać na to powołanie Boże do kapłaństwa, do tego, żeby nie tylko ten dar odbierać, ale być ‘współdarem’ dla ludzi, bo kapłan jest współdarem z Jezusem dla ludzi – podkreślał kaznodzieja – Żeby być współdarem z Jezusem i w duchu Maryi to trzeba naprawdę wiele zebrać w sobie duchowych energii, mocy, ambicji świętej, żeby się to udało”.

„Nie bójmy się pokory, nie bójmy się uniżenia, nie bójmy się nawet krzyża i cierpienia, idźmy w to wszystko, dajmy siebie, dajmy wszystko nic sobie nie zostawiając – nawoływał abp Stanisław Nowak przypominając słowa papieża Benedykta XVI do młodych w Loreto – Właśnie wtedy, gdy człowiek chce dać wszystko, to się dopiero zawierza (…) Zawierzyć się, to znaczy dać siebie w duchu Matki Bożej”.

Po Mszy Świętej zgromadzeni na modlitwie udali się do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie miał miejsce Akt Zawierzenia Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. W programie pielgrzymki znalazło się także nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich i braterskie spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym.