Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dwudziestego siódmego października b.r. miała miejsce XXVII Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Z Archikatedry na Jasną Górę wraz z metropolitą częstochowskim abpem Stanisławem Nowakiem, bpem pomocniczym Antonim Długoszem  pielgrzymowali prezbiterzy i diakoni. W czasie Mszy Świętej w bazylice jasnogórskiej  podczas homilii ks. abp powiedział m.in.: 

„Takie okazje jak konferencje, rekolekcje, kapłańskie dni skupienia, zwłaszcza taka pielgrzymka, dają możliwość, żeby tak stanąć przed Bogiem, On i ja, mój Bóg i moja biedna, ludzka ograniczona odpowiedź na Jego nieskończoną miłość. Przybywamy tutaj, żeby odprawić Najświętszą Eucharystię, która jest tą najwyższą akcją zbawczą (…) Chcemy się w czasie tej Mszy św. oddać, a potem jeszcze zawierzyć Matce Bożej”.

„Troska o to, żeby się najpiękniej oddać na to powołanie Boże do kapłaństwa, do tego, żeby nie tylko ten dar odbierać, ale być ‘współdarem’ dla ludzi, bo kapłan jest współdarem z Jezusem dla ludzi – podkreślał kaznodzieja – Żeby być współdarem z Jezusem i w duchu Maryi to trzeba naprawdę wiele zebrać w sobie duchowych energii, mocy, ambicji świętej, żeby się to udało”.

„Nie bójmy się pokory, nie bójmy się uniżenia, nie bójmy się nawet krzyża i cierpienia, idźmy w to wszystko, dajmy siebie, dajmy wszystko nic sobie nie zostawiając – nawoływał abp Stanisław Nowak przypominając słowa papieża Benedykta XVI do młodych w Loreto – Właśnie wtedy, gdy człowiek chce dać wszystko, to się dopiero zawierza (…) Zawierzyć się, to znaczy dać siebie w duchu Matki Bożej”.

Po Mszy Świętej zgromadzeni na modlitwie udali się do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie miał miejsce Akt Zawierzenia Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. W programie pielgrzymki znalazło się także nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich i braterskie spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym.