Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 28. października 2007 r., podczas uroczystej Mszy św. piętnastu alumnów roku III przyjęło strój duchowny. Eucharystii, sprawowanej w koncelebrze ks. Remigiusza Loty – ojca duchownego rocznika i ks. Jacka Zielińskiego - prefekta alumnów, przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Włodzimierz Kowalik. W tym szczególnym momencie towarzyszyli nowoobłóczonym ich najbliżsi krewni i przyjaciele. Po uroczystości w kościele, wszyscy zaproszeni zgromadzili się na auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się część artystyczna, w której alumni roku III w przedstawieniu słowno – muzycznym ukazywali życie wspólnoty rocznikowej i seminaryjnej. Nowoobłóczonym życzymy wielu łask Bożych i radości z  bycia wobec świata widzialnym świadkiem Chrystusa.

 Alumni roku III w skupieniu oczekują na rozpoczęcie Mszy świętej.
 
 Rozpoczęcie ceremonii obłóczyn.
 
Poświęcenie strojów duchownych przez ks. rektora Włodzimierza Kowalika.
 
Przy zakładaniu stroju duchownego pomagają starsi alumni.
 
Nowoobłóczeni alumni III roku.
 
Pamiątkowe zdjęcie z ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem, ks. prefektem Jackiem Zielińskim oraz ojcem duchownym III roku ks. Remigiuszem Lotą.

Alumni III roku podczas przedstawienia słowno-muzycznego na auli Jana Pawła II .