Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W poniedziałek, 29. października, przeżywaliśmy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej-Sanktuarium Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka wzięła udział wspólnota seminaryjna z ks. Rektorem, moderatorami i profesorami. Eucharystię ubogacił śpiew chóru seminaryjnego pod dyrekcją ks. Mikołaja Węgrzyna.

Uroczysta Msza Św. w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem
 ks. abpa. Stanisława Nowaka.