Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W poniedziałek, 29. października, przeżywaliśmy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej-Sanktuarium Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka wzięła udział wspólnota seminaryjna z ks. Rektorem, moderatorami i profesorami. Eucharystię ubogacił śpiew chóru seminaryjnego pod dyrekcją ks. Mikołaja Węgrzyna.

Uroczysta Msza Św. w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem
 ks. abpa. Stanisława Nowaka.