Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Kościół częstochowski swoją modlitwą otacza zmarłych pasterzy diecezji, prezbiterów oraz wszystkich wiernych zmarłych. Z tej racji arcybiskup Stanisław Nowak celebrował przed południem Msze św. w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają ordynariusze diecezji i w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule, gdzie spoczywają biskupi pomocniczy. Wieczorem natomiast, metropolita częstochowski odprawił uroczystą Mszę św. żałobną w bazylice archikatedralnej, połączoną z procesją do pięciu stacji. W modlitwie za zmarłych wzięła udział wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi. Alumni seminarium przygotowali asystę i oprawę muzyczną.
11.02.2007~dzien zadusznych (2).jpg
Msza Św. żałobna pod przewodnictwem ks. abpa. Stanisława Nowaka.
11.02.2007~dzien zadusznych (4).jpg
Uroczysta procesja do pięciu stacji.
11.02.2007~dzien zadusznych (1).jpg