Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Kościół częstochowski swoją modlitwą otacza zmarłych pasterzy diecezji, prezbiterów oraz wszystkich wiernych zmarłych. Z tej racji arcybiskup Stanisław Nowak celebrował przed południem Msze św. w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają ordynariusze diecezji i w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule, gdzie spoczywają biskupi pomocniczy. Wieczorem natomiast, metropolita częstochowski odprawił uroczystą Mszę św. żałobną w bazylice archikatedralnej, połączoną z procesją do pięciu stacji. W modlitwie za zmarłych wzięła udział wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi. Alumni seminarium przygotowali asystę i oprawę muzyczną.
11.02.2007~dzien zadusznych (2).jpg
Msza Św. żałobna pod przewodnictwem ks. abpa. Stanisława Nowaka.
11.02.2007~dzien zadusznych (4).jpg
Uroczysta procesja do pięciu stacji.
11.02.2007~dzien zadusznych (1).jpg