Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Kościół częstochowski swoją modlitwą otacza zmarłych pasterzy diecezji, prezbiterów oraz wszystkich wiernych zmarłych. Z tej racji arcybiskup Stanisław Nowak celebrował przed południem Msze św. w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają ordynariusze diecezji i w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule, gdzie spoczywają biskupi pomocniczy. Wieczorem natomiast, metropolita częstochowski odprawił uroczystą Mszę św. żałobną w bazylice archikatedralnej, połączoną z procesją do pięciu stacji. W modlitwie za zmarłych wzięła udział wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi. Alumni seminarium przygotowali asystę i oprawę muzyczną.
11.02.2007~dzien zadusznych (2).jpg
Msza Św. żałobna pod przewodnictwem ks. abpa. Stanisława Nowaka.
11.02.2007~dzien zadusznych (4).jpg
Uroczysta procesja do pięciu stacji.
11.02.2007~dzien zadusznych (1).jpg