Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W niedzielę, 4. listopada, przeżywaliśmy kolejny, comiesięczny dzień skupienia. Tym razem prowadził go dla nas ks. Bernard Kozłowski – ojciec duchowny naszego seminarium. Ten dzień był dla nas okazją do wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia się, sprzyjał indywidualnej modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu a konferencje ubogaciły nas duchowo.