Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Miłość źródłem misyjnego powołania" – pod taki hasłem, w dniach 21-27 października, obchodziliśmy 81. Tydzień Misyjny. W niedzielę 21. października, w Światowy Dzień Misyjny, w naszych świątyniach czytane było specjalne orędzie papieża Benedykta XVI zatytułowane "Wszystkie Kościoły dla całego świata". Papież zachęca w nim wiernych do głębszej refleksji nad działalnością misyjna Kościoła. W sobotę 20. października, alumni z grupy misyjnej naszego seminarium uczestniczyli w warsztatach misyjnych, które odbyły się w kurii metropolitalnej w Częstochowie. Zajęcia te stały się wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat misji. Było to możliwe między innymi, dzięki świadectwu ks. Piotra Boracego, który kilka miesięcy spędził na misjach w Afryce, a od tego roku pełni funkcję sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. W czasie tegorocznych warsztatów nie zabrakło wspólnej modlitwy w intencji misji. Podczas uroczystej Eucharystii modlono się w intencji kanonizacji Jana Pawła II - największego misjonarza naszych czasów. W tygodniu misyjnym nie zabrakło także modlitwy w intencjach misji i misjonarzy w naszej seminaryjnej wspólnocie. Różaniec w tych intencjach poprowadził ks. Jacek Gancarek diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych wraz z misjonarzem z Zakonu Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego.