Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w odrodzonej Polsce. Tego dnia wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego uczestniczyła w uroczystej Eucharystii w bazylice archikatedralnej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. infułata Ireneusza Skubisia, w koncelebrze ks. Rektora Włodzimierza Kowalika i ks. Franciszka Dylusa - duszpasterza Sybiraków. We Mszy św. za Ojczyznę wzięli także udział: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, wojska i policji, organizacji politycznych i społecznych. Po południu, w auli im. Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, alumni uczestniczyli w wieczorze pieśni patriotycznych, przygotowanym przez ks. prefekta Jacka Zielińskiego. Wspólne śpiewanie wielu pieśni i piosenek, ubogaconych komentarzami ukazującymi ich historię, dało nam sposobność do refleksji, chwili zadumy nad losem Ojczyzny i modlitwy za wszystkich poległych w walce o jej niepodległość.

Uroczysta Msza Św. sprawowana w intencji Ojczyzny przez ks. inf. Ireneusza Skubisia
 w Bazylice Archikatedralnej.

Wieczór pieśni patriotycznych w auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.