Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w odrodzonej Polsce. Tego dnia wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego uczestniczyła w uroczystej Eucharystii w bazylice archikatedralnej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. infułata Ireneusza Skubisia, w koncelebrze ks. Rektora Włodzimierza Kowalika i ks. Franciszka Dylusa - duszpasterza Sybiraków. We Mszy św. za Ojczyznę wzięli także udział: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, wojska i policji, organizacji politycznych i społecznych. Po południu, w auli im. Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, alumni uczestniczyli w wieczorze pieśni patriotycznych, przygotowanym przez ks. prefekta Jacka Zielińskiego. Wspólne śpiewanie wielu pieśni i piosenek, ubogaconych komentarzami ukazującymi ich historię, dało nam sposobność do refleksji, chwili zadumy nad losem Ojczyzny i modlitwy za wszystkich poległych w walce o jej niepodległość.

Uroczysta Msza Św. sprawowana w intencji Ojczyzny przez ks. inf. Ireneusza Skubisia
 w Bazylice Archikatedralnej.

Wieczór pieśni patriotycznych w auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.