Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jedną z długoletnich tradycji Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej jest tzw. „Niedziela Powołań”.  W wyznaczoną niedzielę alumni trzech najstarszych roczników wraz z księżmi Przełożonymi udają się do parafii naszej archidiecezji. Jest to wspaniała okazja by podziękować wiernym z różnych wspólnot za  okazywaną pomoc materialną i duchową,  jakiej doświadcza nasze seminarium. Przede wszystkim jest to czas gorliwej wspólnej modlitwy o nowe powołania do Służby Bożej. Tegoroczna „Niedziela Powołań” objęła wspólnoty parafialne dwóch zawierciańskich dekanatów: Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na ten dzień alumni młodszych roczników przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. i nabożeństw, księża Przełożeni i diakoni głosili kazania o tematyce powołaniowej. Odbywały się ponadto spotkania z poszczególnymi grupami działającymi w parafiach, podczas których klerycy dawali świadectwo o swym powołaniu i przybliżali codzienność życia wspólnoty seminaryjnej.