Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jedną z długoletnich tradycji Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej jest tzw. „Niedziela Powołań”.  W wyznaczoną niedzielę alumni trzech najstarszych roczników wraz z księżmi Przełożonymi udają się do parafii naszej archidiecezji. Jest to wspaniała okazja by podziękować wiernym z różnych wspólnot za  okazywaną pomoc materialną i duchową,  jakiej doświadcza nasze seminarium. Przede wszystkim jest to czas gorliwej wspólnej modlitwy o nowe powołania do Służby Bożej. Tegoroczna „Niedziela Powołań” objęła wspólnoty parafialne dwóch zawierciańskich dekanatów: Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na ten dzień alumni młodszych roczników przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. i nabożeństw, księża Przełożeni i diakoni głosili kazania o tematyce powołaniowej. Odbywały się ponadto spotkania z poszczególnymi grupami działającymi w parafiach, podczas których klerycy dawali świadectwo o swym powołaniu i przybliżali codzienność życia wspólnoty seminaryjnej.