Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jedną z długoletnich tradycji Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej jest tzw. „Niedziela Powołań”.  W wyznaczoną niedzielę alumni trzech najstarszych roczników wraz z księżmi Przełożonymi udają się do parafii naszej archidiecezji. Jest to wspaniała okazja by podziękować wiernym z różnych wspólnot za  okazywaną pomoc materialną i duchową,  jakiej doświadcza nasze seminarium. Przede wszystkim jest to czas gorliwej wspólnej modlitwy o nowe powołania do Służby Bożej. Tegoroczna „Niedziela Powołań” objęła wspólnoty parafialne dwóch zawierciańskich dekanatów: Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na ten dzień alumni młodszych roczników przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. i nabożeństw, księża Przełożeni i diakoni głosili kazania o tematyce powołaniowej. Odbywały się ponadto spotkania z poszczególnymi grupami działającymi w parafiach, podczas których klerycy dawali świadectwo o swym powołaniu i przybliżali codzienność życia wspólnoty seminaryjnej.