Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Ostatnia niedziela okresu zwykłego, a zarazem ostatnia niedziela roku liturgicznego, jest obchodzona w Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień ten jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej (AK) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). W przededniu uroczystości, w auli im. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, odbył się zjazd delegacji oddziałów parafialnych AK, a w tym samym czasie, w Olsztynie k. Częstochowy, odbywał się XIV Kongres Młodych KSM. W niedzielę obie wspólnoty i rzesze wiernych, a wśród nich nasze Seminarium oraz przedstawiciele młodzieży bierzmowanej w minionym roku, zgromadziły się w bazylice archikatedralnej na Mszy św. pontyfikalnej, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy, a Eucharystię śpiewem ubogacił chór seminaryjny oraz zespół muzyczny KSM.
uroczst Chrystusa krola Wszechswiata 25.11.2007.jpg
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. abpa Stanisława Nowaka.