Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Ostatnia niedziela okresu zwykłego, a zarazem ostatnia niedziela roku liturgicznego, jest obchodzona w Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień ten jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej (AK) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). W przededniu uroczystości, w auli im. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, odbył się zjazd delegacji oddziałów parafialnych AK, a w tym samym czasie, w Olsztynie k. Częstochowy, odbywał się XIV Kongres Młodych KSM. W niedzielę obie wspólnoty i rzesze wiernych, a wśród nich nasze Seminarium oraz przedstawiciele młodzieży bierzmowanej w minionym roku, zgromadziły się w bazylice archikatedralnej na Mszy św. pontyfikalnej, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy, a Eucharystię śpiewem ubogacił chór seminaryjny oraz zespół muzyczny KSM.
uroczst Chrystusa krola Wszechswiata 25.11.2007.jpg
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. abpa Stanisława Nowaka.