Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Ostatnia niedziela okresu zwykłego, a zarazem ostatnia niedziela roku liturgicznego, jest obchodzona w Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień ten jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej (AK) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). W przededniu uroczystości, w auli im. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, odbył się zjazd delegacji oddziałów parafialnych AK, a w tym samym czasie, w Olsztynie k. Częstochowy, odbywał się XIV Kongres Młodych KSM. W niedzielę obie wspólnoty i rzesze wiernych, a wśród nich nasze Seminarium oraz przedstawiciele młodzieży bierzmowanej w minionym roku, zgromadziły się w bazylice archikatedralnej na Mszy św. pontyfikalnej, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy, a Eucharystię śpiewem ubogacił chór seminaryjny oraz zespół muzyczny KSM.
uroczst Chrystusa krola Wszechswiata 25.11.2007.jpg
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. abpa Stanisława Nowaka.