Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona przez Kościół katolicki 8. grudnia, jest w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywana jako adwentowy dzień skupienia. Grudniowy czas zamyślenia poprowadził dla nas o. Mirosław Pilśniak – dominikanin z Warszawy, duszpasterz rodzin. W konferencjach ukazał nam na nowo osiem błogosławieństw z Kazania na Górze, szczególnie w tych aspektach, które dotyczą kapłaństwa. Na zakończenie dnia skupienia i uroczystości, w bogatej i niezwykłej oprawie liturgicznej, odśpiewano w kościele seminaryjnym Akatyst - wywodzący się z tradycji bizantyjskiej hymn, uwielbiający Tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi, Tę modlitwę ofiarowaliśmy w intencji Kościoła na Wschodzie, za tamtejsze wspólnoty i kapłanów tam posługujących.

Konferencja o. Mirosława Pilśniaka.
Msza św. sprawowana przez o. Mirosława Pilśniaka w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.