Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona przez Kościół katolicki 8. grudnia, jest w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywana jako adwentowy dzień skupienia. Grudniowy czas zamyślenia poprowadził dla nas o. Mirosław Pilśniak – dominikanin z Warszawy, duszpasterz rodzin. W konferencjach ukazał nam na nowo osiem błogosławieństw z Kazania na Górze, szczególnie w tych aspektach, które dotyczą kapłaństwa. Na zakończenie dnia skupienia i uroczystości, w bogatej i niezwykłej oprawie liturgicznej, odśpiewano w kościele seminaryjnym Akatyst - wywodzący się z tradycji bizantyjskiej hymn, uwielbiający Tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi, Tę modlitwę ofiarowaliśmy w intencji Kościoła na Wschodzie, za tamtejsze wspólnoty i kapłanów tam posługujących.

Konferencja o. Mirosława Pilśniaka.
Msza św. sprawowana przez o. Mirosława Pilśniaka w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.