Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W czwartek 13. grudnia, w Filharmonii Częstochowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W ramach akcji „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, odbyła się „Scena integracyjna 2007”. Na dużej scenie naszej Filharmonii wystąpiło dwadzieścia grup dziecięcych i młodzieżowych z różnych placówek wychowawczych dla osób niepełnosprawnych naszego miasta i okolic.  Poszczególne grupy prezentowały krótkie programy artystyczne o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
     Wśród licznych woluntariuszy, była obecna wspólnota alumnów roku V naszego seminarium. Razem z młodzieżą z Liceum im. Adama Mickiewicza oraz kadetami z Wyższej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, pomagali oni młodym artystom w przygotowaniu się do występów oraz rozdawali słodkie upominki dla wszystkich dzieci obecnych na widowni. Organizatorami spotkania były: Filharmonia Częstochowska, Młodzieżowy Dom Kultury, Urząd Miasta Częstochowy oraz Śląskie Kuratorium Oświaty.