Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W czwartek 13. grudnia, w Filharmonii Częstochowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W ramach akcji „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, odbyła się „Scena integracyjna 2007”. Na dużej scenie naszej Filharmonii wystąpiło dwadzieścia grup dziecięcych i młodzieżowych z różnych placówek wychowawczych dla osób niepełnosprawnych naszego miasta i okolic.  Poszczególne grupy prezentowały krótkie programy artystyczne o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
     Wśród licznych woluntariuszy, była obecna wspólnota alumnów roku V naszego seminarium. Razem z młodzieżą z Liceum im. Adama Mickiewicza oraz kadetami z Wyższej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, pomagali oni młodym artystom w przygotowaniu się do występów oraz rozdawali słodkie upominki dla wszystkich dzieci obecnych na widowni. Organizatorami spotkania były: Filharmonia Częstochowska, Młodzieżowy Dom Kultury, Urząd Miasta Częstochowy oraz Śląskie Kuratorium Oświaty.