Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

      Każde dziecko z radością i nadzieją oczekuje wspomnienia św. Mikołaja. Od dawna istnieje przecież tradycja obdarowywania ich w ten dzień upominkami. Prawie każdy stara się w jakiś sposób pomóc dzieciom. Organizowane są więc zbiórki pieniędzy lub gotowych upominków dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną obdarowane przez swoich najbliższych. Jedną z form pomocy dzieciom jest organizowanie spotkań ze św. Mikołajem.
   Od kilku lat dyrekcje częstochowskich przedszkoli i ośrodków wychowawczych zwracają się do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z prośbą o pomoc kleryków w zorganizowaniu uroczystości św. Mikołaja. Nie inaczej było w roku bieżącym. Klerycy z wielką ochotą i entuzjazmem udali się do miejskich przedszkoli nr 1, 2, 20, i do Szkoły Podstawowej nr 54. Spotkanie z dziećmi i ofiarowanie im odrobiny szczęścia było dla kleryków źródłem satysfakcji i wielkiej radości.
        Należy   podkreślić   bardzo   miłe   przyjęcie  ze  strony  zarówno  dyrekcji  jak  i
wychowawców dzieci. Na pewno ten grudniowy dzień pozostanie na długo w pamięci nie tylko dziecięcej, lecz także i kleryckiej.
    Pomimo różnych zajęć związanych ze swoją formacją, klerycy pomagali zorganizować również spotkanie ze św. Mikołajem w domu dziecka prowadzonym przez siostry Służebniczki, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, w świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka”, dla wychowanków Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie, w domach opieki prowadzonych przez siostry Szarytki i Honoratki oraz w Domu Księży Emerytów.
    Wierzymy, że św. Mikołaj, który słynie z dobroci i miłości, znalazł sobie odpowiednich współpracowników wśród kleryków naszego seminarium!