Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

      Każde dziecko z radością i nadzieją oczekuje wspomnienia św. Mikołaja. Od dawna istnieje przecież tradycja obdarowywania ich w ten dzień upominkami. Prawie każdy stara się w jakiś sposób pomóc dzieciom. Organizowane są więc zbiórki pieniędzy lub gotowych upominków dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną obdarowane przez swoich najbliższych. Jedną z form pomocy dzieciom jest organizowanie spotkań ze św. Mikołajem.
   Od kilku lat dyrekcje częstochowskich przedszkoli i ośrodków wychowawczych zwracają się do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z prośbą o pomoc kleryków w zorganizowaniu uroczystości św. Mikołaja. Nie inaczej było w roku bieżącym. Klerycy z wielką ochotą i entuzjazmem udali się do miejskich przedszkoli nr 1, 2, 20, i do Szkoły Podstawowej nr 54. Spotkanie z dziećmi i ofiarowanie im odrobiny szczęścia było dla kleryków źródłem satysfakcji i wielkiej radości.
        Należy   podkreślić   bardzo   miłe   przyjęcie  ze  strony  zarówno  dyrekcji  jak  i
wychowawców dzieci. Na pewno ten grudniowy dzień pozostanie na długo w pamięci nie tylko dziecięcej, lecz także i kleryckiej.
    Pomimo różnych zajęć związanych ze swoją formacją, klerycy pomagali zorganizować również spotkanie ze św. Mikołajem w domu dziecka prowadzonym przez siostry Służebniczki, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, w świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka”, dla wychowanków Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie, w domach opieki prowadzonych przez siostry Szarytki i Honoratki oraz w Domu Księży Emerytów.
    Wierzymy, że św. Mikołaj, który słynie z dobroci i miłości, znalazł sobie odpowiednich współpracowników wśród kleryków naszego seminarium!