Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

      Każde dziecko z radością i nadzieją oczekuje wspomnienia św. Mikołaja. Od dawna istnieje przecież tradycja obdarowywania ich w ten dzień upominkami. Prawie każdy stara się w jakiś sposób pomóc dzieciom. Organizowane są więc zbiórki pieniędzy lub gotowych upominków dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną obdarowane przez swoich najbliższych. Jedną z form pomocy dzieciom jest organizowanie spotkań ze św. Mikołajem.
   Od kilku lat dyrekcje częstochowskich przedszkoli i ośrodków wychowawczych zwracają się do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z prośbą o pomoc kleryków w zorganizowaniu uroczystości św. Mikołaja. Nie inaczej było w roku bieżącym. Klerycy z wielką ochotą i entuzjazmem udali się do miejskich przedszkoli nr 1, 2, 20, i do Szkoły Podstawowej nr 54. Spotkanie z dziećmi i ofiarowanie im odrobiny szczęścia było dla kleryków źródłem satysfakcji i wielkiej radości.
        Należy   podkreślić   bardzo   miłe   przyjęcie  ze  strony  zarówno  dyrekcji  jak  i
wychowawców dzieci. Na pewno ten grudniowy dzień pozostanie na długo w pamięci nie tylko dziecięcej, lecz także i kleryckiej.
    Pomimo różnych zajęć związanych ze swoją formacją, klerycy pomagali zorganizować również spotkanie ze św. Mikołajem w domu dziecka prowadzonym przez siostry Służebniczki, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, w świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka”, dla wychowanków Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie, w domach opieki prowadzonych przez siostry Szarytki i Honoratki oraz w Domu Księży Emerytów.
    Wierzymy, że św. Mikołaj, który słynie z dobroci i miłości, znalazł sobie odpowiednich współpracowników wśród kleryków naszego seminarium!