Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Seminarium, stanowi swego rodzaju wielką rodzinę, złożoną z księży Przełożonych, Profesorów, sióstr, pracowników świeckich i alumnów. Dlatego też zanim rozjedziemy się do swych domów rodzinnych, by tam przeżywać Uroczystość Narodzenia Pańskiego, spotykamy się także w gronie seminaryjnej rodziny by wspólnie przeżywać radość przychodzącego Emmanuela. Nasze świętowanie w piątek 21. grudnia,  w przeddzień wyjazdu, rozpoczęła uroczysta Msza św., sprawowana w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd Admissio, czyli oficjalnego włączenia alumnów roku V. do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Po Mszy św., zgromadziliśmy się w refektarzu seminaryjnym na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. W jej trakcie przełamaliśmy się zwyczajowo opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia świąteczne. W czasie wspólnej wieczerzy nie zabrakło wspomnień i pamięci o tych, którzy odeszli w minionym roku do Pana. Na koniec spotkania przy wigilijnym stole, pod przewodem arcybiskupa Stanisława Nowaka, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, czemu sprzyjał niezwykły wystrój bożonarodzeniowy całego gmachu seminarium i refektarza. Na zakończenie, ze śpiewem kolędy na ustach wszyscy przeszli do kościoła seminaryjnego, by uwielbić śpiewem i modlitwą Nowonarodzonego Pana. Tradycyjną szopkę bożonarodzeniową i świąteczną dekorację budynku przygotowali alumni IV. roku.

szopka 2007m.jpg
Szopka w kościele seminaryjnym.