Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W sobotę, 5. stycznia, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej szczęśliwie powrócili ze świątecznego wypoczynku w domach rodzinnych. Następnego dnia nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy św., którą z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego sprawował w bazylice archikatedralnej arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.
    Ewangelia św. Mateusza przekazuje nam opowieść o hołdzie, który złożyli nowonarodzonemu Jezusowi mędrcy przybyli ze Wschodu. Kościół katolicki wspomina więc to wydarzenie 6. stycznia jako Epifanię - Objawienie, gdy Chrystus ukazał się pogańskiemu światu w osobach magów.
        W uroczystej Eucharystii wzięli także udział licznie zebrani członkowie i moderatorzy ruchów oraz stowarzyszeń kościelnych, obchodzących tego właśnie dnia swoje święto patronalne. W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał zgromadzonym na zadanie apostolskie, jakie powinny realizować stowarzyszenia katolickie w swoich środowiskach. Tą szczególną misję wyraża hasło duszpasterskie na bieżący rok: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.
        Na zakończenie Mszy św. ksiądz arcybiskup tradycyjnie poświęcił symbole tego dnia: kredę, kadzidło i złoto.