Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W sobotę, 5. stycznia, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej szczęśliwie powrócili ze świątecznego wypoczynku w domach rodzinnych. Następnego dnia nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy św., którą z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego sprawował w bazylice archikatedralnej arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.
    Ewangelia św. Mateusza przekazuje nam opowieść o hołdzie, który złożyli nowonarodzonemu Jezusowi mędrcy przybyli ze Wschodu. Kościół katolicki wspomina więc to wydarzenie 6. stycznia jako Epifanię - Objawienie, gdy Chrystus ukazał się pogańskiemu światu w osobach magów.
        W uroczystej Eucharystii wzięli także udział licznie zebrani członkowie i moderatorzy ruchów oraz stowarzyszeń kościelnych, obchodzących tego właśnie dnia swoje święto patronalne. W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał zgromadzonym na zadanie apostolskie, jakie powinny realizować stowarzyszenia katolickie w swoich środowiskach. Tą szczególną misję wyraża hasło duszpasterskie na bieżący rok: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.
        Na zakończenie Mszy św. ksiądz arcybiskup tradycyjnie poświęcił symbole tego dnia: kredę, kadzidło i złoto.