Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Spotkanie opłatkowe członków AZS-u już na stałe wpisało się do kanonu imprez częstochowskiego sportu. Tegoroczny opłatek odbył się 9 stycznia 2008 r. i zgromadził wyjątkowo dużą liczbę uczestników. Jak zwykle pomysłodawcą i organizatorem był Klub Seniora wraz z Zarządem Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie.
    Wieczerze poprzedził koncert kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, którego występ wprowadził w bożonarodzeniową atmosferę, w sali Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie odbywało się spotkanie.
    Na uroczystym spotkaniu wśród zaproszonych gości obecny był min. JE abp dr Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski, który podczas wieczerzy złożył najlepsze życzenia pod adresem zgromadzonych sportowców.
    Miłym akcentem świątecznego spotkania było nadanie abp Stanisławowi Nowakowi, jak również naszemu rektorowi ks. dr Włodzimierzowi Kowalikowi statusu Honorowego Członka AZS-u. Tym samym stali się oni pierwszymi honorowymi członkami tej organizacji  co stanowi wyjątkowe wyróżnienie.
    Na opłatku nie mogło również zabraknąć członków KU AZS WSD Częstochowa na czele ze swym prezesem klerykiem Pawłem Kulasiewiczem i opiekunem, ks. Krzysztofem Jeziorowskim.
    Sympatycznemu kolędowaniu nie było końca, jednak jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc uczestnicy spotkania po wspólnym kolędowaniu wrócili do swych sportowych obowiązków.