Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Spotkanie opłatkowe członków AZS-u już na stałe wpisało się do kanonu imprez częstochowskiego sportu. Tegoroczny opłatek odbył się 9 stycznia 2008 r. i zgromadził wyjątkowo dużą liczbę uczestników. Jak zwykle pomysłodawcą i organizatorem był Klub Seniora wraz z Zarządem Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie.
    Wieczerze poprzedził koncert kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, którego występ wprowadził w bożonarodzeniową atmosferę, w sali Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie odbywało się spotkanie.
    Na uroczystym spotkaniu wśród zaproszonych gości obecny był min. JE abp dr Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski, który podczas wieczerzy złożył najlepsze życzenia pod adresem zgromadzonych sportowców.
    Miłym akcentem świątecznego spotkania było nadanie abp Stanisławowi Nowakowi, jak również naszemu rektorowi ks. dr Włodzimierzowi Kowalikowi statusu Honorowego Członka AZS-u. Tym samym stali się oni pierwszymi honorowymi członkami tej organizacji  co stanowi wyjątkowe wyróżnienie.
    Na opłatku nie mogło również zabraknąć członków KU AZS WSD Częstochowa na czele ze swym prezesem klerykiem Pawłem Kulasiewiczem i opiekunem, ks. Krzysztofem Jeziorowskim.
    Sympatycznemu kolędowaniu nie było końca, jednak jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc uczestnicy spotkania po wspólnym kolędowaniu wrócili do swych sportowych obowiązków.