Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Pierwszy w nowym roku dzień skupienia w naszym seminarium odbył się w dniach 12. – 13. stycznia. Comiesięczną chwilę zadumy i modlitewnego wyciszenia rozpoczęliśmy w sobotni wieczór odśpiewaniem hymnu Veni Creator Spiritus, będącego prośbą do Ducha Świętego, o szczególną pomoc i łaski. Tuż po nim wysłuchaliśmy pierwszej konferencji prowadzącego dla nas ten dzień skupienia ks. dr. Marka Dziewieckiego. Kaznodzieja przybliżył nam tematy poruszane w jego licznych publikacjach skierowanych przede wszystkim do młodzieży. Zastanawialiśmy się nad tym, czym jest tak naprawdę miłość. Cenne było odniesienie do życia kleryckiego i kapłańskiego oraz doświadczenia czerpane ze swej posługi, którymi dzielił się z nami ks. Marek.
    Dzień skupienia zakończył się w niedzielne popołudnie – w święto Chrztu Pańskiego. Wieczorem księża przełożeni wyruszyli na tradycyjne duszpasterskie wizyty kolędowe w kleryckich pokojach.


Konferencja ks. Marka Dziewieckiego.
 

Msza św. sprawowana przez ks. Marka Dziewieckiego w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.