Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Pierwszy w nowym roku dzień skupienia w naszym seminarium odbył się w dniach 12. – 13. stycznia. Comiesięczną chwilę zadumy i modlitewnego wyciszenia rozpoczęliśmy w sobotni wieczór odśpiewaniem hymnu Veni Creator Spiritus, będącego prośbą do Ducha Świętego, o szczególną pomoc i łaski. Tuż po nim wysłuchaliśmy pierwszej konferencji prowadzącego dla nas ten dzień skupienia ks. dr. Marka Dziewieckiego. Kaznodzieja przybliżył nam tematy poruszane w jego licznych publikacjach skierowanych przede wszystkim do młodzieży. Zastanawialiśmy się nad tym, czym jest tak naprawdę miłość. Cenne było odniesienie do życia kleryckiego i kapłańskiego oraz doświadczenia czerpane ze swej posługi, którymi dzielił się z nami ks. Marek.
    Dzień skupienia zakończył się w niedzielne popołudnie – w święto Chrztu Pańskiego. Wieczorem księża przełożeni wyruszyli na tradycyjne duszpasterskie wizyty kolędowe w kleryckich pokojach.


Konferencja ks. Marka Dziewieckiego.
 

Msza św. sprawowana przez ks. Marka Dziewieckiego w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.